Back
Thao Nhi

Thảo Nhi

"Cách tốt nhất để tìm hiểu một nền văn hoá mới, cũng như là hoà nhập và thích nghi với nó, là việc học ngôn ngữ của người bản xứ."

Name: Trinh, Thao Nhi

Geburtstag: 09 März

Studium: International Business Horoscope:

Pieces Wohnort: Freiburg im Breisgau

Hobbies: Karaoke singen, Guitar spielen, Reisen, Netflix sehen.

Cách tốt nhất để tìm hiểu một nền văn hoá mới, cũng như là hoà nhập và thích nghi với nó, là việc học ngôn ngữ của người bản xứ. Đối với tôi, tiếng Đức là một ngôn ngữ rất đẹp theo cách riêng của nó. Hãy để chúng tôi được là một phần trong hành trình học tiếng Đức của bạn nhé!

Other Members