Back

HỌC PHÍ & HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC

Học nhóm và Học 1 thầy 1 trò. Mua cả khóa học hoặc Mua theo giờ.
Chi tiết vui lòng xem bên dưới.

 1. Chọn khóa học.
  👉
  Nếu bạn chưa biết rõ trình độ tiếng Đức của mình, bạn có thể làm bài kiểm tra trình độ 
 2. Học Nhóm.
  1. Xem chi tiết học phí.
  2. Xem các gói học tiết kiệm.
 3. 1 Thầy 1 Trò
  1. Xem chi tiết học phí.
 4. Chuyển học phí. 
  👉 Bạn có thể chọn chuyển khoản qua Paypal hoặc Tài khoản ngân hàng.

PAYPAL

👉 Học viên cần ghi Verwendungszweck / Mục đích sử dụng:
Tên + Khóa học

paypal.me/chokyori
chokyorikun@gmail.com👉 Học viên cần ghi Verwendungszweck / Mục đích sử dụng:
Tên + Khóa học

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Bao Long Pham
DE28 8004 0000 0325 9173 00
Commerzbank


Bao Long Pham
DE88 7405 0000 0031 0398 37
Sparkasse


👉 Học viên cần ghi Verwendungszweck / Mục đích sử dụng:
Tên + Khóa học

Tran Thi Bay
1009 1609 0212
VPBank


👉 Học viên cần ghi Verwendungszweck / Mục đích sử dụng:
Tên + Khóa học

Sau đó Học Viên chụp hóa đơn và gửi cho Deutsch mit Martin qua Messenger / Whatsapp / Email / Skype tại mục Liên Hệ để thầy cô xác nhận và xếp lớp.

HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC NHÓM 2-4 HỌC VIÊN

KHÓA HỌC HỌC PHÍ LỊCH TRÌNH KHAI GIẢNG GIÁO VIÊN
A1.1 – A2.2 189€ 10 – 12 Buổi Ngày 15 hàng tháng. Nếu có đủ học viên sẽ khai giảng sớm hơn. Thầy cô giáo Việt
B1.1 – B1.2 200 € 12 – 15 Buổi
B1 Plus / B2 / C1 360€ 20 – 25 Buổi

TRỌN GÓI A1

Học viên có thể chọn thanh toán nhanh qua Paypal bên dưới hoặc qua tài khoản ngân hàng.

CƠ BẢN

370
329
 • A1.1
 • A1.2
 •  
 •  
No payment method connected. Contact seller.

NÂNG CAO

469
419
 • A1.1
 • A1.2
 • PHÁT ÂM
 •  
Yêu thích
No payment method connected. Contact seller.

CHUYÊN SÂU

669
569
 • A1.1
 • A1.2
 • PHÁT ÂM
 • ÔN THI *
No payment method connected. Contact seller.

TRỌN GÓI A1

Học viên có thể chọn thanh toán nhanh qua Paypal bên dưới hoặc qua tài khoản ngân hàng.

CƠ BẢN

393
379
 • A1.1 (189€)
 • A1.2 (189€)
 • A1 Online - Materials (15€)
 •  

LUYỆN THI

718
659
 • A1.1 (189€)
 • A1.2 (189€)
 • PHÁT ÂM (100€)
 • ÔN THI (225€)*
 • A1 Online - Materials (15€)
PHỔ BIẾN

NÂNG CAO

618
589
 • A1.1 (189€)
 • A1.2 (189€)
 • ÔN THI (225€)*
 • A1 Online - Materials (15€)

TRỌN GÓI A2

Học viên có thể chọn thanh toán nhanh qua Paypal bên dưới hoặc qua tài khoản ngân hàng.

CƠ BẢN

393
379
 • A2.1 (189€)
 • A2.2 (189€)
 • A2 Online - Materials (15€)

LUYỆN THI

618
589
 • A2.1 (189€)
 • A2.2 (189€)
 • ÔN THI (225€)*
 • A2 Online - Materials (15€)
PHỔ BIẾN

TRỌN GÓI B1

Học viên có thể chọn thanh toán nhanh qua Paypal bên dưới hoặc qua tài khoản ngân hàng.

CƠ BẢN

415
399
 • B1.1 (200€)
 • B1.2 (200€)
 • B1 Online - Materials (15€)
 •  
 •  

LUYỆN THI

640
609
 • B1.1(200€)
 • B1.2 (200€)
 • ÔN THI (225€) *
 • B1 Online - Materials (15€)
 •  
YÊU THÍCH

NÂNG CAO

740
689
 • B1.1 (200€)
 • B1.2 (200€)
 • ÔN THI (225€) *
 • PHÁT ÂM (100€)
 • B1 Online - Materials (15€)

HỌC PHÍ KHÓA HỌC 1 THẦY 1 TRÒ

KHÓA HỌC TRỌN KHÓA MUA THEO GIỜ LỊCH TRÌNH KHAI GIẢNG GIÁO VIÊN GÓI 10 TIẾNG GÓI 15 TIẾNG GÓI 20 TIẾNG
A1.1 – A2.2 299€ 18€ / Giờ 10 – 12 Buổi HỌC NGAY Thầy cô giáo Việt 180€ 260€ 340€
B1.1 – B1.2 20€ / Giờ 12 – 15 Buổi Thầy cô giáo Đức 200€ 285€ 375€
B1 Plus / B2 / C1 20€ / Giờ 20 – 25 Buổi
Khóa học khác - 20€ /Giờ - Tùy chọn

👉 Học viên mua gói học 10 – 15 -20 tiếng để đăng ký học theo giờ.

👉 Học phí còn lại sẽ được hoàn trả nếu khóa học đã kết thúc nhưng số giờ học vẫn còn dư.

ANLEITUNG FÜR DIE KURSANMELDUNG

Gruppenkurs oder Privatkurs / Kauf des kompletten Kurses oder stundenweise Bezahlung
Die Details erklären wir hier.

 1. Kurs auswählen.
  👉 
  Wenn du dein Deutschniveau nicht gut kennst, kannst du einen Einstufungstest machen.
 2. Gruppe-Kurs (2-4 Schüler)
  1. Preis anzeigen.
 3. Privatkurs
  1. Preis anzeigen.
 4. Überweisung.
  👉 Sie können wählen, ob Sie per Paypal oder Bankkonto überweisen möchten.

PAYPAL

Vergessen Sie bitte nicht:
Verwendungszweck: Name + Kurs.

paypal.me/chokyori
chokyorikun@gmail.comVergessen Sie bitte nicht:
Verwendungszweck: Name + Kurs.

BANKKONTO

Bao Long Pham
DE28 8004 0000 0325 9173 00
Commerzbank


Bao Long Pham
DE88 7405 0000 0031 0398 37
Sparkasse


Vergessen Sie bitte nicht:
Verwendungszweck: Name + Kurs.

Die Lernenden machen dann ein Foto von der Rechnung und senden es per Messenger / Whatsapp / E-Mail / Skype im Kontakt an Deutsch mit Martin, damit die Lehrer den Kurs bestätigen und den Schüler eine Klasse zuweisen können.

KURSGEBÜHREN

KURS KOMPLETTER KURS ABLAUF WANN LEHRER
A1.1 – A2.2 189 € 10 – 12 Unterrichtstunden 15. monatlich. Bei genügend Schülern beginnt der Kurs früher Deutsche Lehrer
B1.1 – B1.2 200 12 – 15 Unterrichtstunden
B1 Plus / B2 / C1 360€ 20 – 25 Unterrichtstunden

A1 PLAN

Die Schüler können wählen, ob sie unten schnell per Paypal oder per Bankkonto bezahlen möchten.

BASIC

393
379
 • A1.1 (189€)
 • A1.2 (189€)
 • A1 Online-Materials (15€)
 •  

ADVANCED

493
469
 • A1.1 (189€)
 • A1.2 (189€)
 • AUSSPRACHE (100€)
 • A1 Online-Materials (15€)​
BELIEBT

PRO

718
669
 • A1.1 (189€)
 • A1.2 (189€)
 • AUSSPRACHE (100€)
 • PRÜFUNGSVORBEREITUNG (225€)*
 • A1 Online-Materials (15€)​

A2 PLAN

Die Schüler können wählen, ob sie unten schnell per Paypal oder per Bankkonto bezahlen möchten.

BASIC

393
369
 • A2.1 (189€)
 • A2.2 (189€)
 • A2 Online-Materials (15€)

PRO

39
589
 • A2.1 (189€)
 • A2.2 (189€)
 • PRÜFUNGSVORBEREITUNG (225€)*
 • A2 Online-Materials (15€)
BELIEBT

B1 PLAN

Die Schüler können wählen, ob sie unten schnell per Paypal oder per Bankkonto bezahlen möchten.

BASIC

415
399
 • B1.1 (200€)
 • B1.2 (200€)
 • B1 Online-Materials (15€)
 •  

ADVANCED

640
609
 • B1.1(200€)
 • B1.2 (200€)
 • PRÜFUNGSVORBEREITUNG (225€) *
 • B1 Online-Materials (15€)
 • List Item
BELIEBT

ADVANCED

739
689
 • B1.1 (200€)
 • B1.2 (200€)
 • PRÜFUNGSVORBEREITUNG (225€) *
 • AUSSPRACHE (100€)
 • B1 Online-Materials (15€)

HỌC PHÍ KHÓA HỌC 1 THẦY 1 TRÒ

KHÓA HỌC TRỌN KHÓA MUA THEO GIỜ LỊCH TRÌNH KHAI GIẢNG GIÁO VIÊN GÓI 10 TIẾNG GÓI 15 TIẾNG GÓI 20 TIẾNG
A1.1 – A2.2 299€ 18€ / Giờ 10 – 12 Buổi HỌC NGAY Thầy cô giáo Việt 180€ 260€ 340€
B1.1 – B1.2 20€ / Giờ 12 – 15 Buổi Thầy cô giáo Đức 200€ 285€ 375€
B1 Plus / B2 / C1 20€ / Giờ 20 – 25 Buổi
Khóa học khác - 20€ /Giờ - Tùy chọn

PRIVATKURS - PREIS

KURS PREIS / STUNDE SITZUNGEN BEGINN LEHRER 10 STUNDEN PAKET 15 STUNDEN PAKET 20 STUNDEN PAKET
A1.1 – A2.2 20€ / Stunde 10 – 12 SOFORT DEUTSCHE LEHRER 200€ 285€ 375€
B1.1 – B1.2 12 – 15
B1 Plus / B2 / C1 20 - 35
Andere Kurse -

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Học viên có thể kiểm tra trình độ tiếng Đức của mình bằng cách làm bài kiểm tra trình độ trên trang của Deutsch mit Martin.https://deutschmitmartinmanhtien.com/einstufungstest/

Cách 1: Học viên tìm hiểu khóa học phù hợp sau đó chọn mua khóa học hoặc mua Trọn gói qua Paypal hoặc tài khoản ngân hàng (xem chi tiết ở trên). Sau khi thanh toán thành công học viên vui lòng gửi lại hóa đơn cho Deutsch mit Martin để thầy cô xếp lớp nhanh nhất có thể.Cách 2: Học viên có thể liên hệ trực tiếp với thầy cô của Deutsch mit Martin thông qua số điện thoại / Whatsapp / Facebook/ Email để đăng ký nhé.


Thông tin liên hệ vui lòng xem tại mục Liên Hệ.

Tất cả các lớp học hiện nay của Deutsch mit Martin đều diễn ra Online qua Messenger / Skype / Google Meet / Zoom.


Hầu hết các thầy cô sẽ dạy qua Skype vì các buổi học đều có thể quay phim và lưu trên đám mây trong vòng 30 ngày và học viên có thể xem lại bài học của ngày hôm đó.
Thầy cô sẽ trình chiếu và học viên có thể nhìn thấy bài giảng, chữ viết, âm thanh, video trên thiết bị của mình như một buổi học bình thường nhưng diễn ra tại nhà.

Hoàn toàn có thể!

Học viên chỉ cần liên lạc với thầy cô qua mục Liên Hệ và nhắn cho thầy cô khóa học và những thời gian các bạn có thể tham gia được để thầy cô xếp lịch hẹn cho các bạn.


Sau buổi học thử nếu thấy phù hợp thì học viên mới đăng ký khóa học nhé.

Trong trường hợp học viên không tham gia được buổi học, học viên cần báo trước ít nhất 24 tiếng.


Để đảm bảo chất lượng dạy học, học viên không nghỉ quá 25% số buổi trong 1 tháng.

Sau mỗi buổi học đều có bài tập về nhà.

Sau mỗi bài học đều có bài kiểm tra nhỏ.
Nếu tất cả các bài kiểm tra đều đạt trên 70% thì học viên đã hoàn thành thành công khóa học đó.
Nếu bài kiểm tra dưới 70% thầy cô sẽ giảng thêm một lần nữa.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Sie können Ihr Deutschniveau überprüfen, indem Sie unsere Einstufungsteste machen.
https://deutschmitmartinmanhtien.com/einstufungstest/

Methode 1: Sie finden den richtigen Kurs heraus und entscheiden sich dann für den Kurs oder das Paket, das sie über Paypal oder unser Bankkonto kaufen können (siehe Details oben). Bitte senden Sie die Rechnung nach erfolgreicher Zahlung an Deutsch mit Martin zurück, damit unsere Lehrer für Sie den Kurs schnellstmöglich organisieren können.Methode 2: Sie können sich direkt per Telefon / Whatsapp / Facebook / E-Mail an die Lehrer von Deutsch mit Martin wenden, um sich anzumelden. Kontaktinformationen finden Sie hier:
https://deutschmitmartin.org/kontakt.

Alle aktuellen Deutsch mit Martin Kurse finden online über Messenger / Skype / Google Meet / Zoom statt. Die meisten Lehrer werden über Skype unterrichten, da Lektionen aufgezeichnet und 30 Tage lang in der Cloud gespeichert werden können und die Schüler somit die Lektion des Tages nochmals üben können.

Das ist möglich! Sie müssen nur den Lehrer über den Abschnitt Kontakt kontaktieren und den Kurslehrer und die Zeiten angeben, an denen Sie teilnehmen können. Danach senden Sie eine Nachricht, damit der Lehrer einen Termin für Sie vereinbaren kann. Nach der Probestunde können Sie sich, wenn Sie den Unterricht für sich geeignet halten, für den Kurs anmelden.

Falls Sie am Unterricht nicht teilnehmen können, müssen sie uns mindestens 24 Stunden im Voraus benachrichtigen. Um die Qualität der Lehre zu gewährleisten, sollten die Studierenden nicht mehr als 25 % der Sitzungen im Monat verpassen.

Falls Sie am Unterricht nicht teilnehmen können, müssen sie uns mindestens 24 Stunden im Voraus benachrichtigen. Um die Qualität der Lehre zu gewährleisten, sollten die Studierenden nicht mehr als 25 % der Sitzungen im Monat verpassen.

%d bloggers like this: